504158450

Rudolf Steiner

A magasabb megismerés fokai

A Szellemtudomány egyik alapvető műve, a „Hogyan jutunk a Magasabb Világok Megismeréséhez?” c. könyv, először folyóiratcikkek formájában jelent meg. Ezek folytatásaként indult az a cikksorozat, mely a Szerző szándéka szerint, egy második kötetben jelent volna meg összegyűjtve. Ez azonban Steiner munkája és előadói tevékenysége miatt meghiúsult, így csak az első néhány cikk készült el, ezek jelentek meg egybegyűjtve a hirtelen félbemaradt kötetben.


1100.- Ft.