607498626

Massimo Scaligero

Grál

Tanulmány a Sacro Amore Misztériumáról

Amint Scaligero is rámutat, ez az írás csak egy tanulmány óhajt lenni... Mellyel, az ember kozmikus történetét újrajárva, a bibliai nyelvezet, az orientalista ismeretek és a herme­tikus Tradíció segítségével, a szerző elvezeti az olvasót a Pár, és az új, a Grál szerinti „egyesülés” misztériumá­nak szí­vébe. A szöveg szükségszerűen felébreszti a tartalom iránti lelkesedést, melynek megértése olyan medita­tív olvasást előfeltételez, amely a lealacsonyodásból egy abszolút ideál irányába vezet ki.


2400.- Ft.