945635033

Rudolf Steiner

A földfejlődés szellemi-valós háttere

A Berlinben 1911 október 31 és december 5 között tartott előadásokban Steiner az Égi Hierarchiák­kal kapcsolatos ismereteket mélyíti el – a Dionysios Aeropagita, az első keresztény ezoterikus iskola alapítója és Pál apostol tanítványa megmutatta irány szerint – melyeket már a Geheimwissenschaft c. könyvében felvázolt. Ebben a műben az előadó a jobban kiemeli eme Lényiségek cselekede­teit, adományait, bölcsességét, szeretetét, amelyek a jelenlegi Földet megelőző fejlődési fokokat jelle­mezték, a hallgató, olvasó meditatív figyelmét a Golgothai Eseményre irányítva: a földi és kozmikus fejlődés központi elemére, amely gyökeresen megváltoztatja a Fényeket és a sorsokat, elsőként Pálét a damaszkuszi úton.


1700.- Ft.