Rudolf Steiner: Nevelőművészet

A tanítás metodikája és a nevelés életfeltételei

A stuttgarti „Freie Waldorfschulében” 1924 április 7. és 13. között tartott öt előadás. A kötet bővelkedik gyakorlati útmutatásokban és azt a hevületet, lelkesedést és reményt sugározza, melyeket Steiner az egészséges individuumokat előkészítő iskola iránt érzett.

1300.- Ft

Rudolf Steiner: A Napkelet és a Kereszténység misztériumai

Parsifal és Amfortas

E négy előadás az ember szellemi és lelki útját mutatják be, különös figyelemmel Zarathusztra és Hermész Triszmegisztosz beavatásaira, hogy végül eljussanak a Parsifal és Amfortas alakjaival kapcsolatos megfigyelésekhez.

1250.- Ft

J.V. Andreae-Rudolf Steiner: Christian Rosenkreutz Kémiai Menyegzője

J.V. Andreae: Christian Rosenkreutz Kémiai Menyegzője, 1459. év

Az alapvető alkímiai szöveg Christian Rosenkreutz allegorikus-beavatási útját beszéli el, aki egy alkímiai menyegzőre hivatalos. A behatóbb tanulmányozás a szövegben ma is érvényes gyakorlati iránymutatásokat fedez fel.

Rudolf Steiner: Christian Rosenkreutz Kémiai Menyegzője

A „Kémiai menyegzőket” Steinernek egy a fő szöveg történetét leíró, lényeges aktuális témákat megvilágító írása követi.

Rudolf Steiner: A Rózsakeresztes Kereszténység

Christian Rosenkreutz alakjával és a rózsakeresztes úttal foglalkozó írás.

A kiadvány sajnos elfogyott, új kiadása előkészülőben!

Rudolf Steiner: Filozófia és antropozófia

Steiner ebben az 1908-ban, Stuttgartban tartott előadásában a görög filozófia fogalmainak a skolasztikában történt újra-fölfedezését mutatja be, majd e fogalmak segítségével jut el az igazi gondolkodásban megtapasztalható és élő, igazi Énhez.

A kiadvány sajnos elfogyott, új kiadása előkészülőben!

Massimo Scaligero: Értekezés az élő gondolatról – szerző életrajzával bővítve

„Az Én, akinek mondja magát az ember, nem lehet az Én, hacsak nem az élő gondolatban: ezt nem ismeri még. Csak a gondoltat, vagyis a tükrözött gondolatot ismeri, nem tudja azonban, hogyan ismeri meg. Gondolnia kell előbb, hogy megismerje a saját gondolatát: nem ismeri a gondolkozást.”

1450.- Ft