Rudolf Steiner: Pedagógiai tanulmányok I.

Rudolf Steiner: A gyermek nevelése szellemtudományi szempontból

A könyv az ember finom felépítésének leírásából kiindulva a gyermek fejlődését követi nyomon, az egészséges nevelést elősegítendő.

Rudolf Steiner: Szabad iskola és a társadalmi hármas tagolódás

A megvalósítható és megvalósítására váró társadalmi hármas tagolódás az oktatásügyre vonatkoztatva.

Rudolf Steiner: A Waldorf-iskola pedagógiai alapja

A Waldorf-„módszer” rövid leírása.

Rudolf Steiner: Az emberi temperamentumok titka

Az emberi temperamentumok megismeréséhez nélkülözhetetlen a kötet, ahol ez szükséges, gyakorlati tanácsokat is tartalmaz, kiegyensúlyozandó az egyes esetekben tapasztalható túl- vagy alulműküdéseket.

2400.- Ft

Rudolf Steiner: Egy út az ember önmegismeréséhez

Nyolc meditációban

Steiner jelen műve nyolc meditációból áll, melyek mindegyike egy bizonyos témát mélyít el, és amelyek figyelmes olvasása – amely már önmagában is meditációnak tekinthető – bizonyos szempontból egy út, a világ szellemi szemléletének egyik útja.

1450.- Ft

Rudolf Steiner: A magasabb megismerés fokai

A Szellemtudomány egyik alapvető műve, a „Hogyan jutunk a Magasabb Világok Megismeréséhez?” c. könyv, először folyóiratcikkek formájában jelent meg. Ezek folytatásaként indult az a cikksorozat, mely a Szerző szándéka szerint, egy második kötetben jelent volna meg összegyűjtve. Ez azonban Steiner munkája és előadói tevékenysége miatt meghiúsult, így csak az első néhány cikk készült el, ezek jelentek meg egybegyűjtve a hirtelen félbemaradt kötetben.

1100.- Ft

Rudolf Steiner: Egy szellemtudományi fiziológia

Prágai előadások

A „Prágai előadások” néven is ismert nyolc előadást Steiner 1911 március 20. és 28. között tartotta meg az „alkimisták városában”, ahol a megjelent orvosok és ezoteristák felkérésére módja nyílt felvázolni a naprendszer bolygói és az emberi test, a mikrokozmosz között fennálló összefüggéseket.

2000.- Ft

Massimo Scaligero: A meditáció gyakorlati kézikönyve

A kötet azoknak nyújt iránymutatást és meditációkat, akik a belső tisztánlátást kívánják megvalósítani és a Szellemre föltekintve a modern világban élni.

1600.- Ft

Rudolf Steiner: A tudati lélek korának történelme

Történelmi szimptomatológia

Rudolf Steiner kilenc, Dornachban 1918 október 18 és november 3 között tartott előadása. A szerző olyan történelmi eseményeket jár körül, amelyek az Ént magában hordozó tudati léleknek a modern emberben történő megjelenésének „szimptómái”, az azt megelőző gyötrelmek.

2000.- Ft

Rudolf Steiner: A János-evangélium

Hamburgi előadásaiban Steiner a János-evangélium 14 kezdősorából indulva – melyek az olvasót rögtön a Logosz fejlődésének kozmikus dimenziójába emelik – az Én kozmikus útját követi egészen földi megtestesüléséig. Különösen megvilágosítóak az atlantiszi és az atlantiszutáni korok, a Lázár-esemény témái, melyek a Szűz-Szófiáfal kapcsolatos imaginációkban kulminálnak.

2000.- Ft

Rudolf Steiner: „A színek a fény tettei...”

Egy szellemi színtan felé

A szerző Goethe tudományos munkáival kapcsolatos és természettudományi kurzusaiból válogatott részleteket tartalmaz a kötet. E részletek az olvasó figyelmét ráirányítják a Fény és a színek kölcsönhatására és összefüggéseire a goethei világszemlélet szerint.

1100.- Ft

Massimo Scaligero: Beavatás és Tradíció

Rövid esszé, melyben a szerző a Tradíció útjait vizsgálja, egészen mai, aktuális életének felfedezéséig, egészen a Szent Grál kontemplálásáig.

950.- Ft

Giovanni Colazza: A Beavatásról

Rudolf Steiner „Hogyan jutunk a magasabb világok megismeréséhez?” c. művének gyakorlatából

Giovanni Colazza az Olasz Antropozófiai Társaság első vezetője – egy Tanítvány, aki egy előadássorozat keretében bemutatja barátainak az Új Idők Mesterének a „Hogyan jutunk a Magasabb Világok megismeréséhez?” című univerzális érvényű művét, melyet a megismerésre és szabadságra áhító individuumoknak írt. Colazza az alapmű számos témáját mélyíti el.

1250.- Ft